Share

HizmetlerMİMARİ TASARIM


Mimari Tasarım, insanların yaşamlarını kolaylaştırmak ve barınma, dinlenme, çalışma, eğlenme gibi eylemlerini sürdürebilmek amacıyla gerekli mekânları, işlevsel gereksinimleri ekonomik ve teknik olanaklarla bağdaştırarak estetik yaratıcılıkla inşa etme sanatıdır. Bu kapsamda YD Mimarlık, konut, ulaşım, turizm, yönetim, spor, eğitim ve ticari yapıların mimari tasarım ve uygulaması konularında hizmet vermektedir.
DANIŞMANLIK


YD Mimarlık mimari projeler, restorasyon projeleri, kentsel tasarım projelerinin uygulanmasında özel ve resmi kurumlara mimari danışmanlık hizmeti vermektedir. YD Mimarlık 2015 yılında CPG Corp./Singapur uluslararası firması ile imzaladığı ortaklık mutabakatı ile mühendislik konularında da danışmanlık hizmeti vermeye başlamıştır.
RESTORASYON


Restorasyon, koruma anlayışının en temel ve geniş kapsamlı birleşenlerinden biridir. Bir varlığın formunu, detaylarını ve belli bir dönemde birlikte olduğu çevresini, sonradan yapılan eklerin kaldırılması ve önceki dönem durumuna göre var olan eksikliklerinin tamamlanması yoluyla hassasiyetle kurtarmaktır.
DEVAMI
KENTSEL TASARIM VE ÇEVRE DÜZENLEME PROJELERİ


Gelişen dünyada yok olmaya yüz tutmuş ya da yok olmuş yerel ve özgün değerleri korumak için bir araçtır. Kentsel tasarımlar sadece binaları, konutları değil yapıların aralarında ki sokaklar, mekanlar, ve ya parklar ile arasında ki ilişkiyi kurmaktadır. Kısacası Kent tasarımı verilen yenileşme alanlarına tasarım yapmaktır denilebilir.
DEVAMI

To top
0px
Hizmetler